IRB-methodiek

IRB-methodiek

Bij Pi-groep hanteren we het sociaal competentiemodel en de Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) als leidraad voor onze begeleiding. We leggen de focus op het ontwikkelen van vaardigheden en het nastreven van doelen die onze cliënten zelf belangrijk vinden voor hun herstel.

Bij de IRB staat het idee centraal dat elke persoon uniek is, met zijn of haar eigen talenten en uitdagingen. We kijken daarom niet alleen naar de diagnose, maar vooral naar de persoon erachter. Ons doel is om te werken aan doelen die onze cliënten zelf kiezen, met hun behoeften en wensen als uitgangspunt. Hun betrokkenheid bij het rehabilitatieproces is daarbij essentieel; zij bepalen zelf de koers. Daarnaast maken we gebruik van de ondersteuning van anderen die zij zelf als waardevol ervaren.

Onze aanpak richt zich op het benutten van ontwikkelingsmogelijkheden, met als uiteindelijk doel het bereiken van succes en tevredenheid. De IRB-aanpak is speciaal ontwikkeld voor mensen met psychische beperkingen en is ook geschikt voor mensen in moeilijke situaties. Door behandeling en rehabilitatie samen te laten werken, kunnen we verschillende vormen van herstelondersteuning bieden die elkaar versterken.

Contextgerichte visie

Contextgerichte visie

Bij Pi-groep kijken we naar het grotere plaatje van onze cliënten. We bieden ondersteuning die rekening houdt met alle aspecten van hun leven: thuis, vrienden, familie, buurt, zorgvoorziening, woonvoorziening, opleiding en werk. Naast de professionele hulpverlening betrekken we ook het persoonlijke netwerk van onze cliënten en algemene voorzieningen. We staan stil bij de kracht van het netwerk en hoe dit kan helpen bij het oplossen van problemen.

Om samen met het persoonlijke netwerk aan de slag te gaan, maken we gebruik van verschillende methoden. Twee voorbeelden hiervan zijn het netwerkberaad en de Netwerkintake.

Krachtgericht begeleidingstraject

Krachtgericht begeleidingstraject

Bij Pi-groep gebruiken we het 8-fasenmodel van Movisie, een gestructureerde aanpak waarbij de focus ligt op de eigen kracht van de persoon. Dit model is bewezen effectief in de sociale hulpverlening. Samen met onze cliënten en hun persoonlijke netwerk werken we aan het verbeteren of stabiliseren van hun situatie. Onze aanpak is praktisch, persoonlijk, krachtgericht en omgevingsgericht, waarbij de nadruk ligt op het versterken van de eigen kracht en regie van de persoon.

Vergroten zelfredzaamheid

Vergroten zelfredzaamheid

We werken samen met onze cliënten aan het vergroten van hun zelfredzaamheid door het trainen van relevante vaardigheden. Een essentieel instrument in onze begeleidingstrajecten is de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM). Zelfredzaamheid wordt bereikt wanneer een acceptabel niveau van functioneren wordt behaald op de verschillende gebieden waar iedereen in onze samenleving mee te maken heeft. De ZRM beoordeelt het functioneren van de cliënt op dit gebied. We gebruiken de ZRM zowel voor volwassenen als voor jongvolwassenen, waarbij we voor de jongvolwassenen ook het toekomstplan gebruiken.

Bij Pi-groep hanteren we geen straffen, maar focussen we op het positief versterken van gewenst gedrag. Het benadrukken en positief benoemen van gedrag werkt effectiever dan het formuleren van doelen op een negatieve manier. We streven ernaar haalbare doelen te stellen en kleine stapjes te nemen. Successen worden samen met de cliënt gevierd om zo de motivatie en betrokkenheid te vergroten.

Samenwerking met Quality Coaching

Samenwerking met Quality Coaching

Quality Coaching is een landelijk erkende jobcoachorganisatie en inmiddels al 20 jaar actief als reïntegratiespecialist. 

Quality Coaching wil voor alle cliënten in behandeling of begeleiding bij een GGZ organisatie een passende baan of studie realiseren. Daarmee willen zij een bijdrage leveren aan een inclusieve samenleving waarin deelnemers met een psychische kwetsbaarheid of afstand tot de arbeidsmarkt naar vermogen meedoen.

Met een bewezen effectieve methode: Individuele Plaatsing & Steun (IPS), coachen zij de cliënten van de Pi-groep naar een passende daginvulling en zetten zij samen met de cliënt een stip op de horizon richting werk of opleiding. Ten aanzien van de coaching van jongeren, werken wij samen met de Jonge Krijger.

Voor meer informatie, kijk op de website van Quality Coaching!

Qualitycoaching_12-1

 

Medezeggenschap

Pi-raad

De directie van de Pi-groep wordt geadviseerd door de Pi-raad, een wettelijk adviesorgaan gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. De Pi-raad ondersteunt de directie door gevraagd en ongevraagde adviezen te geven over zaken als huisvesting, behandelmethodes, bejegening, uitbreiding van het aanbod, nieuwe doelgroepen en toegankelijkheid.

Je kunt de cliëntenraad benaderen via piraadgebruiker@pi-groep.nl.