Waar de Pi-groep voor staat

Missie

Pi-groep streeft naar weerbare, actieve en gezonde generaties die in eigen onderhoud kunnen voorzien. Wij willen mensen in de basis zo sterk mogelijk maken zodat men zelf, duurzaam verder kan.

 

hkz logog      Vakmensen            Keurmerk-BasisGGZ

 

Visie

Ieder mens is uniek en beschikt over talent. Het benutten van gegeven talent en het ontwikkelen van persoonlijke, unieke eigenschappen bevorderen de eigenwaarde, eigen verantwoordelijkheid en welbevinden.

Kernwaarden

Nieuwsgierigheid

Nieuwsgierigheid
We tonen oprechte interesse in mensen en laten overtuigingen, meningen en aannames los. Met een open en eerlijke houding, zijn we gericht op continue verdiepen, verbreden en verbeteren.

Compassie

Compassie

Onze grondhouding is een uiting van passie en bevlogen handelen. We hebben het vermogen om steeds aansluiting te vinden bij onze doelgroep. Wat leidt tot een groeiend inlevings- en invoelingsvermogen.

Bereidheid

Bereidheid

We tonen commitment naar onze organisatie en doelgroep. Onze wijze van communiceren is open, we durven de discussie aan te gaan. We zijn flexibel en bereid om ons volledig in te zetten voor het behalen van beoogde doelstellingen.

Eigenheid

Eigenheid

Ieder mens is uniek en mag zichzelf zijn. We zetten onze kernkwaliteiten in en durven te handelen vanuit onze eigen kracht, kwetsbaarheid en drijfveren.

Zorgvuldigheid

Zorgvuldigheid

We zijn ons bewust van onze taken en verantwoordelijkheden. Vanuit verschillende invalshoeken kijken we naar ons handelen en nemen weloverwogen beslissingen. We zijn transparant, stellen duidelijke kaders en werken volgens de richtlijnen en kaders van Pi-Groep.

Medezeggenschap

Pi-raad

Als enige Nederlandse gezondheidsorganisatie heeft Pi-groep de belangenvertegenwoordiging van cliënten en medewerkers gebundeld in één orgaan: de Pi-raad. Door deze samenvoeging in één raad komt de belangenafstemming tussen cliënten en medewerkers veel beter tot zijn recht.

Download

Meer weten?

De visie die ten grondslag ligt aan het ontstaan van Pi-groep is vastgelegd in het Pi-manifest.
Download Pi-manifest