Waar de Pi-groep voor staat

Missie

Pi-groep is gedreven door een krachtige missie: we streven naar het creëren van weerbare generaties met een veerkrachtige mentaliteit. We geloven in de kwaliteiten van elk persoon, ongeacht hun achtergrond of uitdagingen. Onze focus ligt op het sociaal domein, waar we actieve samenwerking in de wijk aanmoedigen en nauw samenwerken met het persoonlijke netwerk van elk individu - de mensen die voor hen belangrijk zijn.

Waar wij gelukkig van worden, is het ontdekken van iemands kracht. Bij Pi-groep geloven we sterk in het bevorderen van eigenwaarde, eigen verantwoordelijkheid en welbevinden. Onze aanpak is gebaseerd op het unieke talent en de persoonlijke eigenschappen van elk individu.

Door middel van actieve training in het zelfstandig aangaan van het leven, willen we mensen in hun eigen kracht zetten. Zo willen we een blijvende impact maken en bijdragen aan het vormen van een samenleving waarin iedereen de kans heeft om te bloeien.

 

hkz logog      Vakmensen            Keurmerk-BasisGGZ

 

Visie

Vanuit een contextgerichte visie benaderen we vaardigheden en hulpbronnen, strevend naar een transformatie van 'klacht naar kracht'. Elke uitdaging wordt met een positieve insteek benaderd, terwijl we gezamenlijk werken aan een bloeiende toekomst. Hierbij maken we gebruik van de kracht van het individu en hun persoonlijke netwerk, met een specifieke focus op jongvolwassenen. We zijn ons bewust van de uitdagingen die gepaard gaan met de overgang naar volwassenheid.

Onze visie rust op vier kernwaarden: persoonlijkheid, nieuwsgierigheid, praktisch en samenwerking. Het centrale doel is het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling, vanaf de eerste begeleiding tot verder in het proces. We streven naar het creëren van een omgeving waarin autonomie wordt bevorderd en waar betrokkenheid bij het individu centraal staat.

Wat ons onderscheidt is onze overtuiging van het belang van beschermd wonen en ontwikkeling. Onze trainingshuizen bieden een unieke omgeving waarin persoonlijke groei wordt gestimuleerd.

Strategie

Bij Pi-groep gaan we voor praktisch en effectief. We willen precies genoeg doen om jou verder te helpen, zonder gedoe. Hoe we dat doen? Door samen te werken zonder grenzen, ketenzorg als iets vanzelfsprekends te zien en altijd te denken aan wat het beste is voor jou.

Pi staat voor Persoonlijke Impulsen. Voor ons draait alles om jou als individu, of je nu een cliënt bent of een medewerker. We geloven dat iedereen uniek is en iets waardevols te bieden heeft. Daarom helpen we je graag om je talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Zo vergroten we samen jouw zelfredzaamheid en geven we je de tools om je eigen pad te bewandelen.

Bij ons staat jouw eigen regie voorop. We betrekken ook graag je netwerk erbij, want samen kunnen we meer bereiken. Onze aanpak is flexibel en op maat gemaakt, helemaal afgestemd op wat jij nodig hebt.

Pi-groep werkt volgens een helder procesmodel, het 8-fasenmodel van Movisie. Stap voor stap begeleiden we je naar een stabiele toekomst, waarbij we ons richten op jouw persoonlijke groei en herstel. Want bij Pi-groep gaat het erom dat jij weer in je kracht komt te staan.

Onderscheidend vermogen

Partnerschap: 'werken aan een inclusieve samenleving'

Een samenwerking met Pi-groep biedt niet alleen toegang tot onze kennis en ervaring, maar ook tot de expertise van ons bredere netwerk. Als onderdeel van Forta maken we deel uit van een verzameling organisaties binnen de geestelijke gezondheidszorg. Hoewel deze organisaties zelfstandig functioneren, zijn ze verbonden door efficiënte bedrijfsvoering, kennisuitwisseling en nauwe samenwerking op het gebied van zorginhoud.

Ons partnerschap draait om het streven naar een betere geestelijke gezondheid en een stabielere maatschappelijke functie, samen met zowel interne als externe partijen. We bundelen onze krachten om dit doel te bereiken.

Forta 

Forta is afgeleid van het Spaanse 'fortalecer', wat versterken betekent. En dat is ook precies waar wij voor staan; mensen versterken; mensen in hun kracht zetten! Dit doen wij vanuit verschillende invalshoeken en expertises. In het belang van goede zorgverlening kijken we voorbij onze eigen expertise en werken samen om kennis te combineren waar nodig. Samen leveren we de beste zorg waarbij optimale inzet van schaarse middelen geborgd is. Wij geven als netwerk samen antwoord op de maatschappelijke uitdagingen binnen het Nederlandse zorglandschap. 


Forta draagt bij aan kwalitatief goede, toegankelijke en betaalbare zorg door:

  • zo kort als mogelijk zorg te leveren
  • te werken met bewezen effectieve behandelmethoden
  • demedicaliseren door stevige samenwerking met het sociaal domein
  • zorgprofessionals in de zorg te houden door medewerkers te versterken


Vanuit de kernwaarden Samen, Toekomstgericht en Ontwikkelen werken we met elkaar aan impactvolle activiteiten ter bevordering van de mentale gezondheid. Alle organisaties binnen Forta hebben hun eigen rol in de driehoek van herstel.

Het uitgangspunt is dat de diversiteit aan expertises en perspectieven de kracht is van Forta. We zijn complementair aan elkaar en weten daardoor vooruitstrevende zorgverlening te ontwikkelen voor een grote groep mensen. Forta streeft ernaar groot te worden door klein te blijven. We zijn een collectief van sociale organisaties met eigen specialismen en gezamenlijke, onderling verbindende waarden. Meer weten over Forta? Klik hier.