Ik heb een klacht. En nu?

Bij Pi-groep zetten onze professionals zich volledig in om jouw de best mogelijke zorg te bieden. Toch niet helemaal tevreden? Dan kijken we samen naar de mogelijkheden om het probleem op te lossen. Om een klacht goed op te vangen, hebben we een klachtenprocedure opgesteld. 

Pi-groep klachtenprocedure

Hieronder staat een beschrijving van de stappen die je kunt nemen.

Je kunt je klacht kenbaar maken door:
•  In gesprek te gaan met de persoon over wie je ontevreden bent of een klacht hebt, meestal komen jullie er samen wel uit.
•  Je klacht te bespreken met de manager van de afdeling.
•  Contact op te nemen met de cliëntvertrouwenspersoon.
•  Je klacht te melden bij de klachtenfunctionaris.
•  Contact op te nemen met de Cliëntenraad

Cliënt-vertrouwenspersoon

Heb jij een vraag of klacht of wil je je verhaal kwijt? Je kunt advies en ondersteuning krijgen van een vertrouwenspersoon voor bijvoorbeeld:
•  een luisterend oor;
•  informatie over jeugdhulp, rechten en klachtmogelijkheden;
•  advies over hoe je zelf met de instelling of hulpverlener tot een oplossing kunt komen;

Contact
Pi-groep heeft een vertrouwenspersoon in dienst. Deze vertrouwenspersoon is niet betrokken bij jouw hulpverlening en kan daardoor neutraal naar de situatie kijken. De vertrouwenspersoon is rechtstreeks te bereiken via clientvertrouwenspersoon@pi-groep.nl

 

Onafhankelijke vertrouwenspersoon

Hiernaast hebben alle (pleeg)kinderen, (pleeg)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ of bij Zorgbelang.

De vertrouwenspersoon bezoekt regelmatig de woongroep van Pi-groep. Heb je een vraag, dan kun je die ook op dat moment aan hen stellen.

  • Bel naar 088 – 555 1000
  • Mail naar info@akj.nl
  • Chat met een vertrouwenspersoon via de website akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

Een klacht indienen

Indien je niet tevreden bent over de bejegening, het doen of laten van Pi-groep of één van haar medewerkers dan kun je een klacht indienen. Een klacht kan tevens betrekking hebben op derden die in opdracht van Pi-groep werkzaamheden hebben verricht. Pi-groep kan op basis van ontvangen klachten, bezwaren en uitingen van onvrede het eigen handelen beoordelen en zo nodig corrigeren en verbeteren.Een klacht kan ingediend worden bij de klachtenfunctionaris via klachten@pi-groep.nl

Klacht indienen