Behandeling

Wij zijn gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van psychische en psychiatrische klachten voor volwassenen (vanuit de BGGZ en SGGZ) . Wij bieden individuele behandeling. De behandelingen zijn op locatie, maar kunnen ook volledig digitaal plaatsvinden. In overleg kan gekozen worden voor de zogeheten ‘blended care’, waarbij persoonlijke gesprekken gecombineerd worden met online interventies zoals het gebruiken van online e-Health modules in aanvulling op een behandeling. Hiervoor gebruiken wij het e-Health platform Therapieland.

 

Het team

Binnen ons behandelteam zijn drie mannen en vier vrouwen werkzaam als psycholoog, GZ psycholoog, Klinisch psycholoog,  GGZ-arts en psychiater.

Wachttijd
Tussen aanmelding en intake:
12 weken

Tussen intake en behandeling:
3 weken

Digitale zorg

Steeds meer onderzoeken en ervaringen laten zien dat het met beeldbellen goed mogelijk is om een therapeutische relatie op te bouwen. Gelijkwaardige resultaten zijn gevonden voor online behandelingen in vergelijking met face to face behandelingen op de locatie bij angst- en stemmingsstoornissen. Inhoudelijk vergelijkbaar en even effectief, alleen de vorm is anders. Digitale behandeling is niet aan een locatie gebonden en laagdrempelig toegankelijk waar je ook bent. Dit is een groot voordeel: je krijgt hulp vanaf een plek waar je jezelf fijn en vertrouwd voelt. Het scheelt reistijd en een online behandelprogramma kun je volgen waar en wanneer je wilt, in je eigen tempo.

 

Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een samengaan van twee stromingen binnen de psychologie: de cognitieve therapie en de gedragstherapie. Uit diverse onderzoeken blijkt het een zeer effectieve behandelmethode bij de meeste psychische klachten. Soms is er extra ondersteuning nodig met medicatie. Er is een psychiater beschikbaar om eventuele medicamenteuze therapie met jou te bespreken en uit te voeren.

Ons denken

Bij de cognitieve therapie staat de invloed die ons denken uitoefent op ons leven centraal. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven vanuit een negatief standpunt bekijkt wordt eerder somber, angstig, gespannen of geïrriteerd. Tijdens de cognitieve therapie wordt onderzocht of deze negatieve manier van denken kan worden aangepast of omgebogen naar een meer positieve en helpende manier van denken.

Ons gedrag

De gedragstherapie focust op het gedrag van mensen. Hoe je iets doet is immers van grote invloed op je gevoelens. Wie uit angst bepaalde zaken uit de weg gaat, versterkt de angst in plaats van deze te verminderen. Wie zijn mening niet goed naar voren kan brengen wordt eerder onzeker of juist geïrriteerd. Wie niet heeft geleerd hoe zich te beheersen wordt gemakkelijk slachtoffer van zijn eigen impulsiviteit. De gedragstherapie brengt problematisch gedrag en de situaties waarbij dit optreedt in kaart. De therapeut helpt om met een ander gedragspatroon te reageren op deze situaties.

Werkwijze

Het onderzoek naar negatieve gedachten en het zoeken naar een meer positieve basishouding is een gezamenlijk proces van cliënt en behandelaar. Hetzelfde geldt voor het in kaart brengen van problematisch gedrag en het bedenken en oefenen van ander gedrag.

Cognitieve therapie en gedragstherapie zijn een sterke behandel combinatie. Vaak al na één behandeling leer je anders tegen jouw problemen aankijken en er beter mee om gaan. Wanneer klachten hardnekkiger zijn, kan een behandeling langer duren.